0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
 

Cho thuê biệt thự Điện Biên Phủ, quận 3. Diện tích: 12x28, trệt, 2 lầu, st. Giá: 9.000 USD

Diện tích: 12m x 28m
Điện Biên Phủ quận 3, TP.HCM
200.970.000 VNĐ/tháng (9000$)

Cho thuê biệt thự Điện Biên Phủ, quận 3. Diện tích: 12x28, trệt, 2 lầu, st. Giá: 9.000 USD

Diện tích: 12m x 28m
Điện Biên Phủ quận 3, TP.HCM
200.970.000 VNĐ/tháng (9000$)

Cho thuê biệt thự quận 3 MT Tú Xương DT: 14x35 trệt 2 lầu,Giá 18000 USD

Diện tích: 14x35
Tú Xương Quận 3
401.940.000 VNĐ/tháng (18000$)

Cho thuê biệt thự quận 3 MT Tú Xương DT: 14x35 trệt 2 lầu,Giá 18000 USD

Diện tích: 14x35
Tú Xương Quận 3
401.940.000 VNĐ/tháng (18000$)

Cho thuê biệt thự Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Diện tích: 16x28, trệt, 1 lầu, st. Giá: 18.000 USD

Diện tích: 16m x 28m
Phạm Ngọc Thạch Quận 3
401.940.000 VNĐ/tháng (18000$)

Cho thuê biệt thự Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Diện tích: 16x28, trệt, 1 lầu, st. Giá: 18.000 USD

Diện tích: 16m x 28m
Phạm Ngọc Thạch Quận 3
401.940.000 VNĐ/tháng (18000$)

Cho thuê biệt thự Hai Bà Trưng, quận 3. Diện tích: 15x15, trệt, 2 lầu, st. Giá thuê: 9000 USD

Diện tích: 15mx15m
Hai Bà Trưng Quận 3
200.970.000 VNĐ/tháng (9000$)

Cho thuê biệt thự Hai Bà Trưng, quận 3. Diện tích: 15x15, trệt, 2 lầu, st. Giá thuê: 9000 USD

Diện tích: 15mx15m
Hai Bà Trưng Quận 3
200.970.000 VNĐ/tháng (9000$)

Cho thuê biệt thự Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Diện tích: 8x25, trệt, 2 lầu, st. Giá thuê: 5500 USD

Diện tích: 8m x 25m
Phạm Ngọc Thạch Quận 3
122.815.000 VNĐ/tháng (5500$)

Cho thuê biệt thự Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Diện tích: 8x25, trệt, 2 lầu, st. Giá thuê: 5500 USD

Diện tích: 8m x 25m
Phạm Ngọc Thạch Quận 3
122.815.000 VNĐ/tháng (5500$)

Cho thuê biệt thự Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Diện tích: 15x22, trệt, 2 lầu, st. Giá thuê: 8000 USD

Diện tích: 15m x 22m
Ngô Thời Nhiệm quận 3
178.640.000 VNĐ/tháng (8000$)

Cho thuê biệt thự Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Diện tích: 15x22, trệt, 2 lầu, st. Giá thuê: 8000 USD

Diện tích: 15m x 22m
Ngô Thời Nhiệm quận 3
178.640.000 VNĐ/tháng (8000$)

Cho thuê biệt thự Võ Thị Sáu, quận 3. Diện tích: 24x28, trệt, 1 lầu, st. Giá thuê: 14.000 USD

Diện tích: 24x28
Võ Thị sáu Quận 3
312.620.000 VNĐ/tháng (14000$)

Cho thuê biệt thự Võ Thị Sáu, quận 3. Diện tích: 24x28, trệt, 1 lầu, st. Giá thuê: 14.000 USD

Diện tích: 24x28
Võ Thị sáu Quận 3
312.620.000 VNĐ/tháng (14000$)

Cho thuê biệt thự Phan Kế Bính, quận 3. Diện tích: 18x21, trệt, 2 lầu, st. Giá: 7.000 USD

Diện tích: 18 x 22
Phan Kế Bính Quận 3
156.310.000 VNĐ/tháng (7000$)

Cho thuê biệt thự Phan Kế Bính, quận 3. Diện tích: 18x21, trệt, 2 lầu, st. Giá: 7.000 USD

Diện tích: 18 x 22
Phan Kế Bính Quận 3
156.310.000 VNĐ/tháng (7000$)

Cho thuê biệt thự Lê Ngô Cát, quận 3. Diện tích: 20x25, trệt, 1 lầu, st. Giá: 10.000 USD

Diện tích: 20x25
Lê Ngô Cát, quận 3
223.300.000 VNĐ/tháng (10000$)

Cho thuê biệt thự Lê Ngô Cát, quận 3. Diện tích: 20x25, trệt, 1 lầu, st. Giá: 10.000 USD

Diện tích: 20x25
Lê Ngô Cát, quận 3
223.300.000 VNĐ/tháng (10000$)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |