0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
 
 
Cao ốc văn phòng TTA
0 ++ VNĐ/m2 (12$)
Cao ốc văn phòng Central Park Office
0 ++ VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng HTC Building
0 ++ VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng VVA Building
0 ++ VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng Khánh Minh Building
0 ++ VNĐ/m2 (13.66$)
Cao ốc văn phòng Perfect Building (Hoàn Mỹ Building)
0 ++ VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng SCB Building
0 ++ VNĐ/m2 (16.8$)
Cao ốc văn phòng GIC Building
0 ++ VNĐ/m2 (18$)
Cao Ốc Văn Phòng Lapen Asset
0 ++ VNĐ/m2 (19$)
Cao Ốc Văn Phòng Vietcombank Tower
0 ++ VNĐ/m2 (37$)
Cao ốc văn phòng TMS Building
0 ++ VNĐ/m2 (26$)
Cao Ốc Văn Phòng SAMCO BUILDING
0 ++ VNĐ/m2 (19$)
Cao Ốc Văn Phòng BETA TOWER
0 ++ VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng Hà Phan Building
0 ++ VNĐ/m2 (15.2$)
Cao Ốc Văn Phòng Viễn Đông Building
0 ++ VNĐ/m2 (12$)
Cao Ốc Văn Phòng Việt Thuận Thành Building
0 ++ VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Havana Tower
0 ++ VNĐ/m2 (22$)
Cao Ốc Văn Phòng Khang Thông Building
0 ++ VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Saigon Times Square Tower
0 ++ VNĐ/m2 (46$)
Cao ốc văn phòng Sunny Tower
0 ++ VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Thanh Dung Building
0 ++ VNĐ/m2 (15.18$)
Cao ốc văn phòng Cmart 2 Building
0 ++ VNĐ/m2 (15.1$)
Cao ốc văn phòng City View Comercial Office
0 ++ VNĐ/m2 (19.85$)
Cao ốc văn phòng Lafayette De Saigon
0 ++ VNĐ/m2 (24.27$)
Cao ốc văn phòng NNC Building
0 ++ VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng Khải Hoàn
0 ++ VNĐ/m2 (14.3$)
Cao ốc văn phòng Belco Building
0 ++ VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng The Metropolitan Tower
0 ++ VNĐ/m2 (40$)
Cao ốc văn phòng  M Plaza (Kumho Asiana Plaza)
0 ++ VNĐ/m2 (40$)
Cao ốc văn phòng Lim Tower
0 ++ VNĐ/m2 (35$)
Cao ốc văn phòng Sunwah Tower
0 ++ VNĐ/m2 (40$)
Cao ốc văn phòng IBC Building
0 ++ VNĐ/m2 (16.9$)
Cao ốc văn phòng Mê Linh Point Tower
0 ++ VNĐ/m2 (31.5$)
Cao ốc văn phòng Land Mark Building
0 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Ruby Tower (Fideco)
0 ++ VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng M&C Tower
0 ++ VNĐ/m2 (0$)
Cao ốc văn phòng Le Meridien Saigon
0 ++ VNĐ/m2 (30$)
Cao ốc văn phòng A&B Tower
0 ++ VNĐ/m2 (34$)
Cao ốc văn phòng Empress Tower
0 ++ VNĐ/m2 (30$)
Cao ốc văn phòng VFC Tower
0 ++ VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng OSC Building
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Thanh Niên Building
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)
Cao ốc văn phòng Rosana Building
512.500 ++ VNĐ/m2 (18.6$)
Cao ốc văn phòng P&T Building
348.500 ++ VNĐ/m2 (11.82$)
Cao ốc văn phòng River View
0 ++ VNĐ/m2 (13.2$)
Cao ốc văn phòng Huy Sơn Building
348.500 ++ VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Vietnam Business
328.000 ++ VNĐ/m2 (16.9$)
Cao ốc văn phòng Tuấn Minh 1 Building
0 ++ VNĐ/m2 (7$)
Cao ốc văn phòng Tuildonai Building
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Building 181
0 ++ VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Yoco Building
369.000 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng International Plaza
0 ++ VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Abacus Tower
0 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Officespot Building
328.000 ++ VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng TKT Office Building
389.500 ++ VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Lucky Star
348.500 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng LANT Building
0 ++ VNĐ/m2 (21.45$)
Cao ốc văn phòng Saigon Finance Center
389.500 ++ VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng 27B Office Building
307.500 ++ VNĐ/m2 (10.22$)
Cao ốc văn phòng Smart View Building
0 ++ VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Fimexco Building
389.500 ++ VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng Iwa Square Building
420.000 ++ VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Golden Tower
0 ++ VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng HAN Building
287.000 ++ VNĐ/m2 (10.72$)
Cao ốc văn phòng Central Garden
0 ++ VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng Vimedimex Building
0 ++ VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng WMC Tower
0 ++ VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng SGR Building
205.000 ++ VNĐ/m2 (13.5$)
Cao ốc văn phòng Sky View Building
410.000 ++ VNĐ/m2 (12.9$)
Cao ốc văn phòng HD Bank Tower
492.000 ++ VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Khải Vận Building
0 ++ VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Satra Đồng Khởi
0 ++ VNĐ/m2 (22.45$)
Cao ốc văn phòng Pilots Building
492.000 ++ VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Việt Dragon Tower
471.500 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Green Power Building
492.000 ++ VNĐ/m2 (32$)
Cao ốc văn phòng PVFCco Tower
0 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Phương Tower
492.000 ++ VNĐ/m2 (21.3$)
Cao ốc văn phòng CJ Tower
492.000 ++ VNĐ/m2 (30$)
Cao ốc văn phòng Harvest Center
0 ++ VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng TNR Tower
0 ++ VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng Harmony Building
430.500 ++ VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Bến Thành Square
0 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Bảo Việt Bank Tower
697.000 ++ VNĐ/m2 (34$)
Cao ốc văn phòng Opera View
0 ++ VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Saigon Centre
676.500 ++ VNĐ/m2 (42$)
Cao ốc văn phòng Saigon Tower
676.500 ++ VNĐ/m2 (33$)
Cao ốc văn phòng Diamond Plaza
0 ++ VNĐ/m2 (39$)
Cao ốc văn phòng Empire Tower
410.000 ++ VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng HMC Tower
471.500 ++ VNĐ/m2 (23$)
Cao ốc văn phòng PDD Building
410.000 ++ VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Artex Saigon Building
0 ++ VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Vinaconex Building
0 ++ VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng HP Building
0 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Thái Bình House
0 ++ VNĐ/m2 (12.5$)
Cao ốc văn phòng Sailing Tower
0 ++ VNĐ/m2 (33$)
Cao ốc văn phòng Star Building
0 ++ VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Bitexco Financial
0 ++ VNĐ/m2 (42$)
Cao ốc văn phòng Cao ốc Miss Áo Dài
0 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Resco Office Building
0 ++ VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Atic Building
307.500 ++ VNĐ/m2 (20.9$)
Cao ốc văn phòng Saigon Trade Center
0 ++ VNĐ/m2 (27.79$)
Cao ốc văn phòng Blue Star Building
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Rạng Đông Office
266.500 ++ VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng Somerset Building
0 ++ VNĐ/m2 (23.2$)
Cao ốc văn phòng Norch Building
0 ++ VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Zen Plaza
0 ++ VNĐ/m2 (28$)
Cao ốc văn phòng Đỗ Trần Building
328.000 ++ VNĐ/m2 (16.02$)
Cao ốc văn phòng City Light Tower
451.000 ++ VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Bến Thành TSC
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Capital Place Buillding
0 ++ VNĐ/m2 (17.72$)
Cao ốc văn phòng Vincom Center
0 ++ VNĐ/m2 (35$)
Cao ốc văn phòng Harbour View Tower
0 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Central Park Office
0 ++ VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Satra Building
389.500 ++ VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Saigon Land Building
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Indochina Park Tower
266.500 ++ VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng HBT Tower
0 ++ VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Vietcomreal
0 ++ VNĐ/m2 (29$)
Cao ốc văn phòng Bitexco Office Building
0 ++ VNĐ/m2 (45$)
Cao ốc văn phòng HDTC Building
0 ++ VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng President Place
0 ++ VNĐ/m2 (34$)