0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
 
 

Happy Building

Huỳnh Tịnh Của, Quận 3
245.630 ++ VNĐ/m2 (11$)

Hoàn Vũ (Tài Lộc) Building

Hai Bà Trưng, Quận 3
223.300 ++ VNĐ/m2 (10$)

Tuần Minh 2 Building

Huỳnh Tịnh Của, Quận 3
245.630 ++ VNĐ/m2 (11$)

PV Building

Phạm Ngọc Thạch , Quận 3
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

Mecury Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
379.610 ++ VNĐ/m2 (17$)

Lim 2 Tower

Võ Văn Tần, Quận 3
547.085 ++ VNĐ/m2 (24.5$)

Itaxa 2 Building

Võ Văn Tần, Quận 3
312.620 ++ VNĐ/m2 (14$)

Itaxa 1 Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
424.270 ++ VNĐ/m2 (19$)

Hoàng Đan DBP Building

Điện Biên Phủ, Quận 3
200.970 ++ VNĐ/m2 (9$)

Khatoco Building

Hai Bà Trưng Quận 3
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

Giầy Việt Plaza

Lý Chính Thắng, Quận 3
234.465 ++ VNĐ/m2 (10.5$)

GB Group Building

Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
323.785 ++ VNĐ/m2 (14.5$)

Chipsang - SCID Building

Điện Biên Phủ, Quận 3
267.960 ++ VNĐ/m2 (12$)

Sài Gòn Khánh Nguyên Building

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
312.620 ++ VNĐ/m2 (14$)

Sài Gòn Giải Phóng Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
446.600 ++ VNĐ/m2 (20$)

Bảo Minh Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
357.280 ++ VNĐ/m2 (16$)

May Plaza

Võ Văn Tần, Quận 3
223.300 ++ VNĐ/m2 (10$)

Anh Đăng Office Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

An Phú Plaza

Lý Chính Thắng, Quận 3
424.270 ++ VNĐ/m2 (19$)

Hawalife Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
390.775 ++ VNĐ/m2 (17.5$)

Cao Su Building

Hai Bà Trưng, Quận 3
446.600 ++ VNĐ/m2 (20$)

PT Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
513.590 ++ VNĐ/m2 (23$)

Robot Tower

Điện Biên Phủ, Quận 3
446.600 ++ VNĐ/m2 (20$)

Vietbank Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
446.600 ++ VNĐ/m2 (20$)

I Tower

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
424.270 ++ VNĐ/m2 (19$)

Pax Sky 2

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
366.212 ++ VNĐ/m2 (16.4$)

Songdo Building (Green House)

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
357.280 ++ VNĐ/m2 (16$)

Vạn Mỹ Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
357.280 ++ VNĐ/m2 (16$)

DHouse Building

Nguyễn Thị Diệu, Quận 03
424.270 ++ VNĐ/m2 (19$)

KM Plaza Office

Võ Văn Tần, Quận 3
290.290 ++ VNĐ/m2 (13$)

Liên Hoa Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3
196.504 ++ VNĐ/m2 (8.8$)

IDC Building

Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp.HCM
401.940 ++ VNĐ/m2 (18$)

PVC Building

Nguyễn Gia Thiều, Quận 3
290.290 ++ VNĐ/m2 (13$)

TT Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
200.970 ++ VNĐ/m2 (9$)

HSC Building

Đường Điện Biên Phủ, Quận 3
312.620 ++ VNĐ/m2 (14$)

Pax Sky Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
379.610 ++ VNĐ/m2 (17$)

ACB Building

Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
301.455 ++ VNĐ/m2 (13.5$)

MB Bank Tower

Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
245.630 ++ VNĐ/m2 (11$)

Estar Building

Võ Văn Tần, Quận 3
312.620 ++ VNĐ/m2 (14$)

OSC Viet Nam

Võ Văn Tần, Quận 3
245.630 ++ VNĐ/m2 (11$)

Sông Đà Tower

Kỳ Đồng, Quận 3
357.280 ++ VNĐ/m2 (16$)

VCCI Building

Võ Thị Sáu, Quận 3
401.940 ++ VNĐ/m2 (18$)

Qunimex Building

Nguyễn Thị Diệu, Quận 3
339.416 ++ VNĐ/m2 (15.2$)

KONIA Building

Trương Định, Quận 3
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

D.C Tower

Lý Chính Thắng, Quận 3
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

PVV Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
401.940 ++ VNĐ/m2 (18$)

Thiên Sơn Building

Nguyễn Gia Thiều, Quận 3
256.795 ++ VNĐ/m2 (11.5$)

Agrex Tower

Võ Văn Tần, Quận 3
379.610 ++ VNĐ/m2 (17$)

Jabes 2 Building

Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
379.610 ++ VNĐ/m2 (17$)

ENDOVINA Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
446.600 ++ VNĐ/m2 (20$)

Sơn Linh Tower

Điện Biên Phủ, Quận 3
468.930 ++ VNĐ/m2 (21$)

The Galleria

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
401.940 ++ VNĐ/m2 (18$)

Thảo Nguyên Building

Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
33.495.000 ++ VNĐ/m2 (1500$)

COMECO Building

Điện Biên Phủ, Quận 3
424.270 ++ VNĐ/m2 (19$)

Tân Hoàng Minh Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
669.900 ++ VNĐ/m2 (30$)

Pasteur Tower

Pastuer, Quận 3
446.600 ++ VNĐ/m2 (20$)

Saigon Prime Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
312.620 ++ VNĐ/m2 (14$)

Master Building

Trần Cao Vân, Quận 3
415.338 ++ VNĐ/m2 (18.6$)

Nam Minh Long

Võ Văn Tần, Quận 3
299.222 ++ VNĐ/m2 (13.4$)

LOYAL Office Building

Võ Thị Sáu, Quận 3
401.940 ++ VNĐ/m2 (18$)

Green Star

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
379.610 ++ VNĐ/m2 (17$)

Hải Nam 1 Building

Công Trường Quốc Tế, Quận 3
580.580 ++ VNĐ/m2 (26$)

Minh Tinh Building

Võ Văn Tần, Quận 3
238.931 ++ VNĐ/m2 (10.7$)

IDD Building

Lý Chính Thắng, Quận 3
341.649 ++ VNĐ/m2 (15.3$)

Alpha Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
446.600 ++ VNĐ/m2 (20$)

Centec Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
602.910 ++ VNĐ/m2 (27$)

GB Building

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3
401.940 ++ VNĐ/m2 (18$)

Phương Nam Building

Võ Thị Sáu - Quận 3
256.795 ++ VNĐ/m2 (11.5$)

Bitexco Nam Long

Võ Văn Tần - Quận 3
357.280 ++ VNĐ/m2 (16$)

Saigon Mansion

Võ Văn Tần, Quận 3
513.590 ++ VNĐ/m2 (23$)

Tiến Vinh Building

Nguyễn Thiện Thuật - Quận 3
357.280 ++ VNĐ/m2 (16$)

Nam Á Bank Tower

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
379.610 ++ VNĐ/m2 (17$)

Phượng Long

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
317.086 ++ VNĐ/m2 (14.2$)

Ngọc Đông Dương

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
401.940 ++ VNĐ/m2 (18$)

Minh Long Tower

Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
379.610 ++ VNĐ/m2 (17$)

Lộc Lê Office

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3
198.737 ++ VNĐ/m2 (8.9$)