0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
 

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Hồ Biểu Chánh, 20x30m, sân vườn, giá : 10.000 USD

Diện tích: 20 x 30m
Đường Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận
223.300.000 VNĐ/tháng (10000$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Hồ Biểu Chánh, 20x30m, sân vườn, giá : 10.000 USD

Diện tích: 20 x 30m
Đường Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận
223.300.000 VNĐ/tháng (10000$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Hoàng Văn Thụ, 13x21m, trệt 3 lầu, hồ bơi, giá: 4500 USD

Diện tích: 13 x 21m
Đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận
100.485.000 VNĐ/tháng (4500$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Hoàng Văn Thụ, 13x21m, trệt 3 lầu, hồ bơi, giá: 4500 USD

Diện tích: 13 x 21m
Đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận
100.485.000 VNĐ/tháng (4500$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Trần Huy Liệu, DT đất : 588m2, 1 trệt 3 lầu, giá : 5000 USD

Diện tích: 588 m2
Đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận
111.650.000 VNĐ/tháng (5000$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Trần Huy Liệu, DT đất : 588m2, 1 trệt 3 lầu, giá : 5000 USD

Diện tích: 588 m2
Đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận
111.650.000 VNĐ/tháng (5000$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Nguyễn Trọng Tuyển, 13x21m, 1 trệt 1 lầu, giá : 2700 USD

Diện tích: 13 x 21m
Đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận
60.291.000 VNĐ/tháng (2700$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Nguyễn Trọng Tuyển, 13x21m, 1 trệt 1 lầu, giá : 2700 USD

Diện tích: 13 x 21m
Đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận
60.291.000 VNĐ/tháng (2700$)

Cho thuê villa quận Phú Nhuận đường Đào Duy Anh, 8x25m, 1 trệt 1 lầu, khu an ninh, giá 25 triệu

Diện tích: 8 x 25m
Đường Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận
25.000.000 VNĐ/tháng (1200$)

Cho thuê villa quận Phú Nhuận đường Đào Duy Anh, 8x25m, 1 trệt 1 lầu, khu an ninh, giá 25 triệu

Diện tích: 8 x 25m
Đường Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận
25.000.000 VNĐ/tháng (1200$)

Cho thuê villa quận Phú Nhuận đường Hoa Lan, 8x16m, 1 trệt 2,5 lầu, giá : 40 triệu

Diện tích: 8 x 16m
Đường Hoa Lan, quận Phú Nhuận
40.000.000 VNĐ/tháng (1900$)

Cho thuê villa quận Phú Nhuận đường Hoa Lan, 8x16m, 1 trệt 2,5 lầu, giá : 40 triệu

Diện tích: 8 x 16m
Đường Hoa Lan, quận Phú Nhuận
40.000.000 VNĐ/tháng (1900$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận HXH đường Đoàn Thị Điểm. 14x17m, 1 trệt 2 lầu, giá : 2000 USD

Diện tích: 14 x 17m
Đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận
44.660.000 VNĐ/tháng (2000$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận HXH đường Đoàn Thị Điểm. 14x17m, 1 trệt 2 lầu, giá : 2000 USD

Diện tích: 14 x 17m
Đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận
44.660.000 VNĐ/tháng (2000$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Nguyễn Thị Huỳnh, 10x30m, 1 hầm 1 trệt 1 lừng 2 lầu, giá : 3000 USD

Diện tích: 10 x 30m
Đường Nguyễn Thị Huỳnh, quận phú nhuận
66.990.000 VNĐ/tháng (3000$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Nguyễn Thị Huỳnh, 10x30m, 1 hầm 1 trệt 1 lừng 2 lầu, giá : 3000 USD

Diện tích: 10 x 30m
Đường Nguyễn Thị Huỳnh, quận phú nhuận
66.990.000 VNĐ/tháng (3000$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Nguyễn Văn Trỗi, 8x20m, 1 trệt 3 lầu, giá : 2500 USD

Diện tích: 8 x 20m
Đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận
55.825.000 VNĐ/tháng (2500$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Nguyễn Văn Trỗi, 8x20m, 1 trệt 3 lầu, giá : 2500 USD

Diện tích: 8 x 20m
Đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận
55.825.000 VNĐ/tháng (2500$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Hoa Lan, 8x16m, 1H1T3L, giá : 48 triệu

Diện tích: 8 x 16m
Đường Hoa Lan, quận Phú Nhuận
48.000.000 VNĐ/tháng (2300$)

Cho thuê biệt thự quận Phú Nhuận đường Hoa Lan, 8x16m, 1H1T3L, giá : 48 triệu

Diện tích: 8 x 16m
Đường Hoa Lan, quận Phú Nhuận
48.000.000 VNĐ/tháng (2300$)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |