0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
 
 

Hoàng Việt Building

Hoàng Việt, Quận Tân Bình
212.135 ++ VNĐ/m2 (9.5$)

Mekong Tower

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
256.795 ++ VNĐ/m2 (11.5$)

Hà Đô Airport Building

Hồng Hà, Tân Bình
267.960 ++ VNĐ/m2 (12$)

Kicotrans Building

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
267.960 ++ VNĐ/m2 (12$)

Golden Lotus

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
212.135 ++ VNĐ/m2 (9.5$)

Bluesky Office Tower

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

Hải Âu Building

Trường Sơn, Quận Tân Bình
290.290 ++ VNĐ/m2 (13$)

Etown 1-2-3-EW

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

Scetpa Building

Cộng Hòa, Tân Bình
245.630 ++ VNĐ/m2 (11$)

C.T Plaza

Trường Sơn,Quận Tân Bình
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

Athena Building

Cộng Hòa, Q.Tân Bình
200.970 ++ VNĐ/m2 (9$)

Hồng Anh Building ( TPA Building cũ)

Trường Sơn, Quận Tân Bình
279.125 ++ VNĐ/m2 (12.5$)

PHL Building

Công Hòa, Q. Tân Bình
267.960 ++ VNĐ/m2 (12$)

IDD2 Building

Đống Đa, Quận Tân Bình
290.290 ++ VNĐ/m2 (13$)

Waseco

Phổ Quang, Quận Tân Bình
290.290 ++ VNĐ/m2 (13$)

Hà Đô South Building

Trường Sơn - Tân Bình
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)