0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
 
 

ETOWN CENTRAL

Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 04, Tp.HCM
558.250 ++ VNĐ/m2 (25$)

Cao ốc H3

Hoàng Diệu, Quận 4
357.280 ++ VNĐ/m2 (16$)

Hoàng Diệu Office Building

Hoàng Diệu, Quận 4
200.970 ++ VNĐ/m2 (9$)

Copac Square Office

Tôn Đản, Quận 4
245.630 ++ VNĐ/m2 (11$)

Đinh Lễ Building

Hoàng Diệu, Quận 4
312.620 ++ VNĐ/m2 (14$)

Khánh Hội 1 Building

Bến Vân Đồn, Quận 4
250.096 ++ VNĐ/m2 (11.2$)

REE Tower

Đoàn Văn Bơ, Quận 4
357.280 ++ VNĐ/m2 (16$)

Tradincorp Building

Lê Quốc Hưng, Quận 4
379.610 ++ VNĐ/m2 (17$)

Cảng Sài Gòn Building

Nguyễn Tất Thành, Quận 4
348.348 ++ VNĐ/m2 (15.6$)