0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
 
 

Lucky House Building

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
256.795 ++ VNĐ/m2 (11.5$)

Gia Thy Building

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
212.135 ++ VNĐ/m2 (9.5$)

Nam Sông Tiên Tower

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
390.775 ++ VNĐ/m2 (17.5$)

Vân Oanh Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận
267.960 ++ VNĐ/m2 (12$)

Viện Á Châu Building

Huỳnh Văn Bánh - Phú Nhuận
290.290 ++ VNĐ/m2 (13$)

INTAN Building

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận
346.115 ++ VNĐ/m2 (15.5$)

Ong & Ong Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận
223.300 ++ VNĐ/m2 (10$)

Trần Huy Liệu Building

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
267.960 ++ VNĐ/m2 (12$)

Ariang Building

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
312.620 ++ VNĐ/m2 (14$)

Golden Bee Building

Nguyễn Kiệm - Phú Nhuận
256.795 ++ VNĐ/m2 (11.5$)

Thịnh Phát Building

Nguyễn Trọng Tuyển - Phú Nhuận
290.290 ++ VNĐ/m2 (13$)

Inthanhnien Building

Trần Huy Liệu - Phú Nhuận
357.280 ++ VNĐ/m2 (16$)

Tuổi Trẻ Tower

Hoàng Văn Thụ - Phú Nhuận
267.960 ++ VNĐ/m2 (12$)

M-Star Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

H&H Building

Hoàng Văn Thụ - Phú Nhuận
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

Elilink Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận
312.620 ++ VNĐ/m2 (14$)

Nhật Ngữ Office

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
158.543 ++ VNĐ/m2 (7.1$)

Vietsky Office Building

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
357.280 ++ VNĐ/m2 (16$)

SONATA Building

Trương Quốc Dung - Phú Nhuận
321.552 ++ VNĐ/m2 (14.4$)

Sogetraco Building

Đặng Văn Ngữ - Phú Nhuận
267.960 ++ VNĐ/m2 (12$)

Vinalines Building

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận
259.028 ++ VNĐ/m2 (11.6$)

Nhất Nghệ Building

Hoàng Văn Thụ - Phú Nhuận
178.640 ++ VNĐ/m2 (8$)

Pearl Tower

Đào Duy Anh - Phú Nhuận
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

LA Building

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận
339.416 ++ VNĐ/m2 (15.2$)

294 Building

Huỳnh Văn Bánh - Phú Nhuận
290.290 ++ VNĐ/m2 (13$)

Nam Giao 1 Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

Minh Phúc Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận
312.620 ++ VNĐ/m2 (14$)

Hà Phan Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận
223.300 ++ VNĐ/m2 (10$)

Lutaco Tower

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận
288.057 ++ VNĐ/m2 (12.9$)

Center Point

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận
513.590 ++ VNĐ/m2 (23$)

The Prime Building

Hoàng Văn Thụ - Phú Nhuận
290.290 ++ VNĐ/m2 (13$)