0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
 

Cho thuê villa quận Tân Bình HXH đường Hồng Hà, ngay sân bay, 10x20m, 1 trệt 1 lầu, giá 35 triệu

Diện tích: 10 x20m
Đường Hồng Hà, quận Tân Bình
35.000.000 VNĐ/tháng (1700$)

Cho thuê villa quận Tân Bình HXH đường Hồng Hà, ngay sân bay, 10x20m, 1 trệt 1 lầu, giá 35 triệu

Diện tích: 10 x20m
Đường Hồng Hà, quận Tân Bình
35.000.000 VNĐ/tháng (1700$)

Cho thuê nhà đường Lê Văn Sỹ quận Tân Bình, 7.2 x15 m, 1 trệt 2 lầu, góc 2 mặt tiền, giá : 130 triệu

Diện tích: 7.2 x 15m
Đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình
130.000.000 VNĐ/tháng (6500$)

Cho thuê nhà đường Lê Văn Sỹ quận Tân Bình, 7.2 x15 m, 1 trệt 2 lầu, góc 2 mặt tiền, giá : 130 triệu

Diện tích: 7.2 x 15m
Đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình
130.000.000 VNĐ/tháng (6500$)

Cho thuê nhà quận Tân Bình đường Trường Sơn, DT đất : 10x25m, DTXD: 10x15m, 1 trệt 3 lầu, giá: 6500 USD

Diện tích: DT đất : 10x25m, DTXD: 10x15m
Đường Trường Sôn, quận Tân Bình
145.145.000 VNĐ/tháng (6500$)

Cho thuê nhà quận Tân Bình đường Trường Sơn, DT đất : 10x25m, DTXD: 10x15m, 1 trệt 3 lầu, giá: 6500 USD

Diện tích: DT đất : 10x25m, DTXD: 10x15m
Đường Trường Sôn, quận Tân Bình
145.145.000 VNĐ/tháng (6500$)

Cho thuê tòa nhà quận Tân Bình đường Cửu Long, 9.5x20.5m, 1 hầm 1 trệt 6 lầu, giá : 9000 USD

Diện tích: 9.5 x 20.5m
Đường Cửu Long, quận Tân Bình
200.970.000 VNĐ/tháng (9000$)

Cho thuê tòa nhà quận Tân Bình đường Cửu Long, 9.5x20.5m, 1 hầm 1 trệt 6 lầu, giá : 9000 USD

Diện tích: 9.5 x 20.5m
Đường Cửu Long, quận Tân Bình
200.970.000 VNĐ/tháng (9000$)

Cho thuê tòa nhà quận Tân Bình khu nội bộ đường Cộng Hòa, DTXD 1700 m2, 1H1T1L5L, giá : 11000 USD

Diện tích: 1700 m2
Đường Lê Trung Nghĩa, quận Tân Bình
245.630.000 VNĐ/tháng (11000$)

Cho thuê tòa nhà quận Tân Bình khu nội bộ đường Cộng Hòa, DTXD 1700 m2, 1H1T1L5L, giá : 11000 USD

Diện tích: 1700 m2
Đường Lê Trung Nghĩa, quận Tân Bình
245.630.000 VNĐ/tháng (11000$)

Cho thuê nhà quận Tân Bình đường Cửu Long, 8x16m, 1 trệt 2 lầu, giá : 1500 USd

Diện tích: 8 x 16m
Đường Cửu Long, quận Tân Bình
33.495.000 VNĐ/tháng (1500$)

Cho thuê nhà quận Tân Bình đường Cửu Long, 8x16m, 1 trệt 2 lầu, giá : 1500 USd

Diện tích: 8 x 16m
Đường Cửu Long, quận Tân Bình
33.495.000 VNĐ/tháng (1500$)

Cho thuê nhà nguyên căn quận Tân Bình đường Cộng Hòa, 1Trệt 3 lầu, giá : 2500 USD

Diện tích: 5 x 30m
Đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình
55.825.000 VNĐ/tháng (2500$)

Cho thuê nhà nguyên căn quận Tân Bình đường Cộng Hòa, 1Trệt 3 lầu, giá : 2500 USD

Diện tích: 5 x 30m
Đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình
55.825.000 VNĐ/tháng (2500$)

Cho thuê nhà nguyên căn quận Tân Bình đường Sông Thao, 4x20m, 1 trệt 2 lầu, giá ; 1100 USD

Diện tích: 4 x 20m
Đường Sông Thao, quận Tân Bình
24.563.000 VNĐ/tháng (1100$)

Cho thuê nhà nguyên căn quận Tân Bình đường Sông Thao, 4x20m, 1 trệt 2 lầu, giá ; 1100 USD

Diện tích: 4 x 20m
Đường Sông Thao, quận Tân Bình
24.563.000 VNĐ/tháng (1100$)

Cho thuê nhà nguyên căn quận Tân Bình đường Yên Thế, 15x20m, 1 trệt 2 lầu, giá : 2000 USD

Diện tích: 15 x 20m
Đường Yên Thế, quận Tân Bình
44.660.000 VNĐ/tháng (2000$)

Cho thuê nhà nguyên căn quận Tân Bình đường Yên Thế, 15x20m, 1 trệt 2 lầu, giá : 2000 USD

Diện tích: 15 x 20m
Đường Yên Thế, quận Tân Bình
44.660.000 VNĐ/tháng (2000$)

Cho thuê nhà quận Tân Bình đường Phan Thúc Duyện, 6x28m, 1 Hầm 5 Lầu, Giá : 3000 USD

Diện tích: 6 x 28m
Đường Phan Thúc Duyện, quận Tân Bình
66.990.000 VNĐ/tháng (3000$)

Cho thuê nhà quận Tân Bình đường Phan Thúc Duyện, 6x28m, 1 Hầm 5 Lầu, Giá : 3000 USD

Diện tích: 6 x 28m
Đường Phan Thúc Duyện, quận Tân Bình
66.990.000 VNĐ/tháng (3000$)
1  |  2  |  3  |  4  |