0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
 
 

Viettel Tower

Cách Mạng Tháng 08, Quận 10
446.600 ++ VNĐ/m2 (20$)

ABTEL TOWER

Hùng Vương, Quận 10
223.300 ++ VNĐ/m2 (10$)

Ereka Center

Hồ Bá Kiện - Quận 10
245.630 ++ VNĐ/m2 (11$)

Safomec Building

Thành Thái, Quận 10
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

Thiên Nam Building

Ngô Gia Tự, Quận 10
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)

TNA Building

Ngô Gia Tự, Quận 10
334.950 ++ VNĐ/m2 (15$)