0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
 

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh Căn Góc Part 4 Shop house Vinhome Tân Cảng, 9x12m 1 trệt 1 lầu, giá : 9000 USD

Diện tích: 9m x 12m
Nguyễn Hữu Cảnh, khu Vinhome Tân cảng
200.970.000 VNĐ/tháng (9000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh Căn Góc Part 4 Shop house Vinhome Tân Cảng, 9x12m 1 trệt 1 lầu, giá : 9000 USD

Diện tích: 9m x 12m
Nguyễn Hữu Cảnh, khu Vinhome Tân cảng
200.970.000 VNĐ/tháng (9000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh khu Shop house Vinhome Tân Cảng, 5x6m 1 trệt , giá : 2000 USD

Diện tích: 5m x6m
Nguyễn Hữu Cảnh, khu Vinhome Tân cảng
44.660.000 VNĐ/tháng (2000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh khu Shop house Vinhome Tân Cảng, 5x6m 1 trệt , giá : 2000 USD

Diện tích: 5m x6m
Nguyễn Hữu Cảnh, khu Vinhome Tân cảng
44.660.000 VNĐ/tháng (2000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh khu Shop house Vinhome Tân Cảng, 10x11m 1 trệt 1 lầu, giá : 7000 USD

Diện tích: 10m x 11m
Nguyễn Hữu Cảnh, khu Vinhome Tân cảng
156.310.000 VNĐ/tháng (7000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh khu Shop house Vinhome Tân Cảng, 10x11m 1 trệt 1 lầu, giá : 7000 USD

Diện tích: 10m x 11m
Nguyễn Hữu Cảnh, khu Vinhome Tân cảng
156.310.000 VNĐ/tháng (7000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh khu Shop house Vinhome Tân Cảng, 10x11m 1 trệt 1 lầu, giá : 5000 USD

Diện tích: 10m x 11m
Nguyễn Hữu Cảnh, khu Vinhome Tân cảng
111.650.000 VNĐ/tháng (5000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh khu Shop house Vinhome Tân Cảng, 10x11m 1 trệt 1 lầu, giá : 5000 USD

Diện tích: 10m x 11m
Nguyễn Hữu Cảnh, khu Vinhome Tân cảng
111.650.000 VNĐ/tháng (5000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh đường Điện Biên Phủ, 12x33m, 1 trệt 2 lầu, giá : 7000 USD

Diện tích: 12 x 33m
Đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh
156.310.000 VNĐ/tháng (7000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh đường Điện Biên Phủ, 12x33m, 1 trệt 2 lầu, giá : 7000 USD

Diện tích: 12 x 33m
Đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh
156.310.000 VNĐ/tháng (7000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh đường Đinh Tiên Hoàng, 6x14m, 1 trệt 4 lầu, giá : 4000 USD

Diện tích: 6 x 14m
Đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh
89.320.000 VNĐ/tháng (4000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh đường Đinh Tiên Hoàng, 6x14m, 1 trệt 4 lầu, giá : 4000 USD

Diện tích: 6 x 14m
Đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh
89.320.000 VNĐ/tháng (4000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh đường Điện Biên Phủ, 8x22m, 1 trệt 3 lầu, dạng văn phòng, giá 70 triệu

Diện tích: 8 x 22m2
Đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh
70.000.000 VNĐ/tháng (3500$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh đường Điện Biên Phủ, 8x22m, 1 trệt 3 lầu, dạng văn phòng, giá 70 triệu

Diện tích: 8 x 22m2
Đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh
70.000.000 VNĐ/tháng (3500$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh đường Huỳnh Đình Hai, 7x11m, 1 trệt 2 lầu, giá : 25 triệu

Diện tích: 7 x 11m
Đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh
25.000.000 VNĐ/tháng (1200$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh đường Huỳnh Đình Hai, 7x11m, 1 trệt 2 lầu, giá : 25 triệu

Diện tích: 7 x 11m
Đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh
25.000.000 VNĐ/tháng (1200$)

Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Quang Định quận Bình Thạnh, 5x15m, 1 trệt 1 gác, giá : 20 triệu

Diện tích: 5 x 15m
Đường Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
2.000 VNĐ/tháng (950$)

Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Quang Định quận Bình Thạnh, 5x15m, 1 trệt 1 gác, giá : 20 triệu

Diện tích: 5 x 15m
Đường Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
2.000 VNĐ/tháng (950$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 4,2x20m, 1 trệt 3 lầu, giá : 3000 USD

Diện tích: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh
66.990.000 VNĐ/tháng (3000$)

Cho thuê nhà quận Bình Thạnh đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 4,2x20m, 1 trệt 3 lầu, giá : 3000 USD

Diện tích: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh
66.990.000 VNĐ/tháng (3000$)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |