0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
 
 

PV GAS

Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7
267.960 ++ VNĐ/m2 (12$)

Văn Phòng TTC

Trần Trọng Cung, Quận 7
178.640 ++ VNĐ/m2 (8$)

Big Land

Nguyễn Thị Thập, Quận 7
212.135 ++ VNĐ/m2 (9.5$)

PTS SAIGON

Huỳnh Tấn Phát, Q7
267.960 ++ VNĐ/m2 (12$)

Green Country

Phường Tân Quy, Q.7
178.640 ++ VNĐ/m2 (8$)

Phú Mã Dương

Hoàng Văn Thái, Quận 7
267.960 ++ VNĐ/m2 (12$)

Saigon Paragon

Nguyễn Lương Bằng, Quận 7
290.290 ++ VNĐ/m2 (13$)

IPC Building

Nguyễn Văn Linh, Quận 7
267.960 ++ VNĐ/m2 (12$)

Petroland Tower

Tân Trào, Quận 7
192.038 ++ VNĐ/m2 (8.6$)

Capital Tower

Nguyễn Khắc Viện, Quận 7
329.368 ++ VNĐ/m2 (14.75$)

Beautiful Saigon

Nguyễn Khắc Viện, Quận 7
312.620 ++ VNĐ/m2 (14$)

HEMERA Building

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7
156.310 ++ VNĐ/m2 (7$)

Southern Cross Sky View

Nguyễn Khắc Viện, Quận 7
379.610 ++ VNĐ/m2 (17$)

Đại Minh Convention

Hoàng Văn Thái, Quận 7
357.280 ++ VNĐ/m2 (16$)

Lê Văn Lương

Lê Văn Lương, Quận 7
156.310 ++ VNĐ/m2 (7$)